Flyweight

Rankings as of November 1, 2011

Rank Prev. Rank Fighter Record Promotion
1 1 Yasuhiro Urushitani 19-4-6 Shooto
2 2 Ian McCall 11-2 Tachi Palace
3 3 Jussier da Silva 11-1 Tachi Palace
4 4 Shinichi Kojima 11-4-5 Shooto
5 5 Mamoru Yamaguchi 26-6-3 Tachi Palace
6 6 Kiyotaka Shimizu 10-5-2 Pancrase
7 7 Yuki Shojo 11-6-2 Shooto
8 8 Alexis Vila 11-0 Bellator
9 9 Darrell Montague 9-2 Tachi Palace
10 10 Mitsuhisa Sunabe 14-7-4 Pancrase
11 NR Rambaa Somdet 9-2 DEEP
12 11 Haruo Ochi 7-2-1 Shooto
13 12 John Dodson 11-5 Nemesis
14 13 Ryuichi Miki 10-5-3 Shooto
15 14 Fumihiro Kitahara 9-2-1 Shooto
16 15 Masaaki Sugawara 11-6-1 Shooto
17 16 Alexandre Pantoja 9-2 WFC
18 17 Ulysses Gomez 8-2 Tachi Palace
19 18 Hiroyuki Nakajima 6-1-1 Pancrase
20 19 Takuya Mori 7-5-1 Shooto
21 20 Junya Kudo 8-4-2 Shooto
22 21 Josh Rave 22-8 DC
23 22 Noboru Tahara 9-6-1 Shooto
24 23 Seiji Ozuka 12-9-6 Pancrase
25 24 Kevin Dunsmoor 10-4 Tachi Palace

Flyweight Fight Rankings – November 2011

Shooto the Shoot 2011 (11/5/2011)

  • Shinichi Kojima (No. 4 FLW) d. Kiyotaka Shimizu (No. 6 FLW)
  • Kentaro Watanabe (NR) d. Ryuichi Miki (No. 14 FLW)

Pancrase Impressive Tour 11 (11/12/2011)

  • Yuki Uejima (NR) draws Chikara Shimabukuro (NR)
  • Kenichi Sawada (NR) d. Yuya Kaneuchi (NR)
%d bloggers like this: